SNMRI

[06.11.2023]

Având în vedere că în perioada de consultare publică a proiectului de decizie nu au fost înregistrate observații/comentarii din partea publicului interesat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Decizia etapei de încadrare nr. 6 din 06.11.2023.


[20.10.2023]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem la dispoziţia publicului interesat draft-ului decizie etapei de încadrare:

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt.


[17.08.2023]

”În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, punem la dispoziția publicului interesat prima variantă a acestui program:

Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentul afișat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro, în termen de 15 de zile de la data publicării prezentului anunt.