Raportări

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate.

 

Sectoarele luate în considerare în cadrul raportării emisiilor de gaze cu efect de seră  sunt: energie, procese industrial și utilizarea produse, agricultură, exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură (LULUCF), deșeuri.