POCIDIF

[04.10.2022]

Având în vedere că în perioada de consultare publică a proiectului de decizie pentru “Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare” nu au fost înregistrate observații/comentarii din partea publicului interesat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Decizia etapei de încadrare nr. 7 din 04.10.2022.

[06.09.2022]

În cadrul procedurii de evaluare de mediu punem la dispoziția publicului interesat versiunea Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027, elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027

Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentul afișat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

 

[21.09.2022]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre consultare proiectul deciziei etapei de încadrare elaborat pentru “Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE POCIDIF 

Observațiile/comentariile publicului pot fi transmise la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice din bd. Libertății nr. 12, sector 5, București și pe e-mail la adresa evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.”