Master Plan General de Transport

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Master Planul General de Transport al României”, MMAP pune la dispoziţia publicului Avizul de mediu pentru programul menționat.

Documentul “Avizul de mediu pentru Master Planul General de Transport al României” 

[10.12.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României pe termen scurt, mediu și lung pentru perioada 2014-2030, MMAP pune la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest Masterplan.

Decizie de emitere a avizului de mediu

[28.07.2015] Descarca – Anexa MPGT Lista proiecte finale cuprinse in MPGT

[04.05.2015]

În cadrul procedurii evaluării de mediu în context transfrontieră derulata în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfronrieră (Protocolul SEA), pentru Master Planul General de Transport, punem la dispoziţia publicului interesat pentru consultare o serie de documente finale privind acest Plan, în limba română și în limba engleză.

Revised final Report on the Master Plan Short, Medium and Long Term_EN

Summary of the Entire Project_EN

Varianta finală revizuita a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu si lung_RO 

Rezumatul al Intregului proiect _RO

Raportul de Mediu_RO

Environmental Report_EN

Environmental Report –Completions_EN

Anexe_RO

Appendix_EN

Anexa -Prognoza emisiilor de gaze cu efect de sera perioada 2014-2030 pentru scenariile analizate in MPGT_RO

Annex IV The greenhouse gases emission for the period 2014-2030 _EN

Raportul de mediu – Rezumatul fara caracter tehnic_RO

Environmental Report – Non-technical summary_EN

Appropriate assessment study_EN

Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII –List of project included in the Preliminary Report and Final Report on the Master Plan Short, Medium and Long Term on short, medium and long term, The list of Natura 2000 unique sites intersected with the projects_EN

Studiul de evaluare adecvata_RO

Anexe I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, VIII – Lista de proiecte incluse in Versiunea preliminara si Varianta finala revizuita a Master Planului pe termen scurt, mediu si lung, Listele siturilor Natura 2000 unice intersectate de proiectele incluse in Varianta finala revizuita a Master Planului pe termen scurt, mediu si lung_RO

 

[10.02.2015]

Ca urmare a dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, ce a avut loc in data de 12 ianuarie 2015, la sediul Ministerului Transporturilor,  pentru asigurarea transparentei decizionale punem la dispozitie, spre informare, urmatoarele documente:

Descarca document - Comentariile din perioada dezbaterii publice si raspunsurile la acestea (Ministerul Transporturilor –Directia Stretegie si Mangement; EU CONCEPT R$D; WWF Romania; AGIR) – format pdf;

Descarca document – Completarile la Raportul de mediu pentru Master Planul General de Transport, ca urmare a observatiilor si comentariilor transmise de catre publicul interest - format pdf;

Descarca document – Tabel cu privire la Prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interest in timpul dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru MPGT al Romaniei- format pdf.

[26.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Ungariei cu privire la MPGT

[23.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Bulgariei cu privire la MPGT

[20.01.2015]

Descarca document – Executive Summary for the Romanian General Transport Master Plan (lb. engl.) – format pdf;  

Descarca document – Rezumat Master Plan General de Transport pentru Romania (lb. rom.) – format pdf;

[28.07.2015] Consultări în context transfrontieră

​[31.07.2015]

[09.01.2015]

In luna noiembrie 2014 a fost demarată procedura de consultări în context transfrontieră, în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfronrieră (Protocolul SEA), cu Statele Potențial Afectate. Asftfel au fost notificate: Bulgaria, Serbia, Ucraina și Ungaria. In termenul precizat in notificare au raspuns Bulgaria si Ungaria. Serbia și Ucraina nu au răspuns la notificare. In acest sens, atasam scrisorile primite din partea Rep. Bulgaria si Ungaria.

Raspuns Rep Bulgaria | Raspuns Ungaria

[16.12.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei”, insotit de Anexele la acesta, revizuit cu completari.

Studiu EA | Anexe

[10.11.2014]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României (MPGT), punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, următoarele documente:

Documentele pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, b-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 8.30-17.00 și vineri între orele 8.30-14.30, iar publicul poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul MMSC, în termen de 45 de zile calendaristice, sau la Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării la adresele de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.01.2015 la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, București, în sala de festivități, ora 12.00 și este deschisă și publicului și autorităților statelor posibil a fi afectate (Bulgaria, Ungaria, Serbia și Ucraina).

[21.10.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei

Studiu de Evaluare Adecvata | Anexe

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro, până la data dezbaterii publice, ce va fi anunțată pe propria pagina de internet de îndată ce se va stabili.

[15.10.2013]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Descarca document – Versiunea preliminară a Master Planului General de Transport al României pe termen scurt, mediu şi lung

Descarca document  - Decizia etapei de încadrare privind Master Planul General de Transport

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro , până cel târziu la data de 15 noiembrie 2013