EU ETS

Informații generale

Ce este schema de comercializare a certificatelor de emisii?

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este principalul  instrument de piață pentru reducerea emisiilor de CO2, prin urmare, un instrument dedicat combaterii schimbărilor climatice.

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) stabilește un plafon al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru instalațiile care fac parte din schemă. La baza schemei stă principiul de „plafonare și comercializare”. Pentru a respecta acest plafon, instalațiile primesc cu titlu gratuit certificate de GES și pot comercializa certificatele de GES excedentare emisiilor verificate. Certificatele pot fi achiziționate, de pe piața primară (platforma European Energy Exchange- EEX unde unde se licitează certificatele  alocate SM) sau de pe piața secundară (Bursa Română de mărfuri, brokeri, etc.). În cazul în care plafonul emisiilor de gaze este depășit față de alocarea gratuită de certificate, iar operatorii nu predau în contul din Registrul Uniunii numărul de certificate egal cu emisiile verificate, atunci operatorii vor plăti o penalitate de 100 euro/tCO2, indexată cu indicele european al prețului de consum . În schimb, în cazul în care emisiile sunt reduse și se află sub nivelul volumului de certificate alocate cu titlu gratuit, companiile pot comercializa certificatele rămase sau le pot reporta pentru anii următori. Pentru a încuraja tranziția către o economie cu emisii zero. plafonul este redus treptat cu un factor linear de reducere.

De la aplicare și până în prezent, ETS a contribuit la reducerea cu 42,6 % a emisiilor provenite din producția de energie electrică și a celor generate de industriile mari consumatoare de energie.

Istoricul scurt al schemei

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul UE a fost adoptată la 13 octombrie 2003, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 2003.

Începând cu data de 1 ianuarie 2005, operatorii tuturor activităților vizate de actul legislativ trebuie să restituie un număr adecvat de certificate de emisii pentru a-și acoperi emisiile de GES.

Toate instalațiile mari de producere și încălzire a energiei electrice participă la acest sistem. În plus, instalațiile industriale mari, cum ar fi oțelăriile, rafinăriile, lucrările de ciment și, începând cu 2012, operatorii de aeronave trebuie să aibă cote pentru a-și acoperi emisiile. În total, aproximativ 11,000 de instalații și câteva sute de operatori de aeronave din Europa trebuie să participe la comercializarea emisiilor. În România, aproape 134 de instalații intră sub incidența EU-ETS.

Numărul total de certificate emise în UE s-a redus anual: cu 1,74 % în perioada 2013-2020 și se reduce cu 2,2 % începând din 2021.