EU ETS – Licitarea certificatelor de emisii

Directiva ETS revizuită introduce conceptul unei abordări armonizate la nivelul UE pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Una dintre îmbunătățirile stabilite în revizuirea Directivei 2003/87/CE a fost că licitația trebuie să reprezinte principiul de bază pentru alocare, întrucât aceasta este modalitatea cea mai simplă și, în general, este considerată mijlocul cel mai eficient din punct de vedere economic de a realiza acest lucru. Eficiența schemei de comercializare a certificatelor de emisii se bazează pe un semnal clar referitor la prețul carbonului pentru a reduce, cu cel mai mic cost, emisiile de gaze cu efect de seră. Licitația trebuie să sprijine și să consolideze acest semnal referitor la prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Regula de bază în perioada 2013-2020, pentru alocarea certificatelor pentru sectorul de producere a energiei electrice a fost achiziționarea integrală a certificatelor GES prin licitații (cu excepția celei produse prin utilizarea gazelor de ardere şi a derogărilor tranzitorii acordate unor state membre). Metodologia de alocare pentru acest tip de instalaţii este prevăzută în Decizia Comisiei C (2011) 1983 privind metodologia de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii pentru instalațiile de producere a electricității în temeiul art. 10c alin.(3) din Directiva 2003/87/CE.  Pentru această perioadă la nivel național, mecanismul de alocare tranzitorie, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 și a planul Naţional de Investiții au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, hotărâre adoptată la nivel național în baza a două decizii ale Comisiei Europene.

Pe 9 aprilie 2018, a intrat în vigoare Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 care stabilește regulile ce vizează Sistemul de comercializare al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru Faza 4 a schemei EU ETS (2021-2030).

Printre altele, Directiva (UE) 2018/410 stabilește principiile generale de funcționare a instrumentelor de finanțare, iar Statele Membre (SM) vor trebui să ia decizii importante cu privire la modul în care vor fi utilizate fondurile puse la dispoziția lor.

Totodată, Directiva UE 2018/410 stabilește următoarele mecanisme financiare, care se vor implementa începând cu faza 4 a schemei EU ETS (2021-2030):

  • Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (Articolul 10c sau Mecanismul 10c);
  • Fondul pentru Modernizare (Articolul 10 d).

 

Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (articolul 10c sau mecanismul 10c)

Statele membre (SM) cu nivelul PIB-ului pe cap de locuitor în 2013, sub 60 % din media Uniunii la prețurile pieței (în euro),  criteriu în care se încadrează și România, au opțiunea de a acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie, cu titlu gratuit, pentru modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic. În acest context, investițiile care beneficiază de mecanismul 10c trebuie să fie armonizate cu tranziția către o economie sustenabilă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia.

Cum funcționează:

Pentru proiectele care presupun un cuantum total al investițiilor de peste 12,5 milioane EUR, SM poate organiza o procedură de ofertare concurențială, care să aibă loc, în una sau mai multe runde, în perioada 2021-2030. În cazul investițiilor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane EUR care nu vor fi selectate prin procesul procedura de ofertare concurențială descrisă anterior, SM vor realiza alocarea pe baza unor criterii obiective și transparente, iar rezultatele procesului de selecție vor face obiectul unei consultări publice.

În eventualitatea anulării unei investiții selectate prin procedura de ofertare concurențială sau a neatingerii nivelului de performanță preconizat, certificatele alocate se pot utiliza printr-o singură rundă suplimentară a procesului de ofertare concurențială, cel mai devreme, un an mai târziu de la data constatării situației existente pentru finanțarea altor investiții.

Procedura de ofertare concurențială va fi supusă analizei DG Competition, în vederea alinierii/conformării cu prevederile ghidului (revizuit) privind ajutoarele de stat acordate în domeniul mediului înconjurător/energiei.

 

Fondul pentru modernizare (Articolul 10d)

Fondul va beneficia de 2% din cantitatea totală de certificate disponibilă în UE între 2021 – 2030. Funcționează sub responsabilitatea SM beneficiare, iar veniturile se distribuie între SM în funcție de proporțiile stabilite în Anexa II b a Directivei (UE) 410/2018 (România va primi 11,98% din Fondul pentru Modernizare).

Investițiile prioritare vor putea obține finanțare de până la 100% din suma proiectului; de asemenea, ele trebuie să cumuleze cel puțin 70% din suma totală a Fondului pentru Modernizare. Investițiile pentru domenii care nu sunt prioritare vor putea obține finanțare de până la 70% din suma proiectului; de asemenea, ele trebuie să cumuleze maxim 30% din suma totală a Fondului pentru Modernizare.