Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
08 Apr 2024

Planul național integrat privind energia și clima al Republicii Moldova

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat notificarea întocmită conform art. 10 al Protocolului privind evaluarea strategică de mediu însoțită de proiectul planului și raportul privind evaluarea strategică de mediu. Formularul de notificare Planul Național Integrat privind Energ...

28 Mar 2024

Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni", organizat în U.P. I Călărași, U.P. IV Troaca, U.P. VIII Ocolna, cu amplasamentul în județul Dolj și județul Olt, procedură derulată de APM Dolj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Păduril...

27 Mar 2024

Decizii_GF_Suceava

Decizia nr. DIS 134 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 133 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 135 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 136 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 137 din 01.03.2023, Decizia nr. DIS 138 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 139 din 01.03.2024, cu privire la operatorii economici care nu pot participa la licit...

27 Mar 2024

AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC COSTEȘTI

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC COSTEȘTI", procedură derulată de APM Argeș în baza delegării de competență nr. R/5820/08.03.2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 6/27.03.2024. Aviz de mediu, în format pdf. Amenajamentul Si...

26 Mar 2024

Noul Cod Silvic

În ședința de Guvern din 21.03.2024 a fost adoptat proiectul de lege pentru Noul Cod Silvic. Pentru informarea opiniei publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) publică proiectul de lege privind aprobarea Codului Silvic în forma adoptată în ședința de Guvern. Noul Cod Silvic