Cadrul internațional

Care este abordarea la nivel internațional în materia adaptării?

Părțile semnatare ale Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC)    și ale Acordului de la Paris recunosc faptul că adaptarea este o provocare globală cu care se confruntă toate dimensiunile locale, naționale, regionale și internaționale. Este o componentă esențială a răspunsului global pe termen lung la schimbările climatice pentru a proteja oamenii, mijloacele de trai și ecosistemele.

Părțile recunosc că acțiunile de adaptare ar trebui să urmeze o abordare națională, sensibilă la dimensiunea de gen, participativă și pe deplin transparentă, luând în considerare grupurile vulnerabile, comunitățile și ecosistemele.

Acțiunile de adaptare ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și, după caz, pe cunoștințele tradiționale, pe cunoștințele populațiilor indigene și ale sistemelor locale de cunoaștere, în vederea integrării adaptării în politicile și acțiunile socioeconomice și de mediu relevante.

În ceea ce privește activitățile legate de adaptare, Părțile își desfășoară activitatea prin programe de lucru și în grupuri și comitete specializate.