Semnarea Acordului de împrumut cu Banca Mondială pentru Proiectul “Prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural”

Data publicarii : 06 Apr 2023

COMUNICAT DE PRESĂ      

 

Semnarea Acordului de împrumut cu Banca Mondială pentru Proiectul “Prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural”

București, 6 aprilie 2023

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a participat astăzi, alături de ministrul finanțelor, Adrian Câciu, la semnarea Acordului de împrumut cu Banca Mondială pentru Proiectul “Prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural”, prin BIRD, care a avut loc la sediul Ministerului Finanțelor. Valoarea împrumutului este de 60 milioane EUR, cu rambursare într-o singură tranșă, data de rambursare fiind 15 aprilie 2035.

Proiectul este un program de finanțare pe 5 ani care urmărește prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural, în special cu nitrați, amoniac, pesticide și antibiotice, prin 2 componente: una instituțională și una dedicată fermierilor. Obiectivul  proiectului este consolidarea capacității instituționale a entităților publice selectate în vederea monitorizării poluării din agricultură și diseminarea de cunoștințe privind reducerea poluării agricole către fermierii participanți. Astfel, se va lucra pentru întărirea capacității instituționale și pentru modernizarea agriculturii, în parteneriat cu beneficiarii.

Componentele finanțării aprobate:

  • Prima componentă se referă la modernizarea instituțiilor publice responsabile de monitorizarea și controlul poluării, în special prin investiții în digitalizare și în echipamente de monitorizare și laboratoare. Este vorba de investiții atât pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), cât și pentru Autoritatea Națională Fitosanitară și Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR). Se are în vedere și susținerea implementării componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) gestionate de MMAP. Valoarea acestei componente este de circa 34,7 milioane euro.
  • Cea de-a doua componentă urmărește facilitarea schimbului de cunoștințe, conștientizarea și transferul de informații pentru fermieri, prin realizarea de ferme model. Astfel, se vor moderniza minimum 70 de ferme care vor sta la baza unor rețele naționale de transfer de cunoștințe ce se vor implementa prin intermediul organizațiilor de fermieri. Aceste acțiuni vor fi sprijinite de o amplă campanie națională de informare și conștientizare. Valoarea acestei componente este de circa 20 milioane euro.

 

„Prevenirea și reducerea poluării apelor și solului sunt deosebit de importante pentru sănătate și au impact major asupra condițiilor socio-economice ale populației. Nu ne axăm pe restricții, ci pe încurajarea de bune practici care să vină în interesul fermierilor și a mediului prin eficientizarea utilizării inputurilor din agricultură și prin tehnologii moderne de creștere a animalelor. Alături de proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” care  asigură  implementarea Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține orice inițiativă care contribuie la reducerea poluării și protejarea mediului înconjurător”, a subliniat Barna Tánczos.

 

Proiectul “Prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural” a fost solicitat de MMAP prin Ministerul Finanțelor, cu scopul de a preveni și reduce poluarea din spațiul rural. Componentele și sub-componentele proiectului au fost definite de o echipă de management și implementare din cadrul MMAP pentru nevoile instituționale și ale fermierilor, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale, după consultări intense cu reprezentanți ai diferitelor instituții beneficiare, ai organizațiilor de fermieri și ai ONG-urilor.