PROGRAM OPERAȚIONAL TRANSPORT

Data publicarii : 28 May 2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Operațional transport, punem la dispoziţia publicului interesat prima versiune a

Programului Operațional Transport

Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro.