Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021- 2030

Data publicarii : 03 Oct 2019
16.05.2022

În cadrul derulării procedurii evaluării de mediu punem la dispoziţia publicului interesat decizia etapei de încadrare privind propunerile de modificare a Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030 (PDSNT 2021-2030):

Decizia etapei de încadrare privind propunerile de modificare a Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030 (PDSNT 2021-2030)

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestui anunț.

30.03.2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, punem la dispoziția publicului notificarea Transgaz privind modificările propuse pentru “Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030” (PDSNT 2021-2030), însoțită de Planul modificat.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.

14.02.2022

În cadrul derulării procedurii evaluării de mediu punem la dispoziţia publicului interesat decizia finală a etapei de încadrare privind propunerea de modificare a Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030 (PDSNT 2021-2030).

Decizia etapei de încadrare privind propunerea de modificare a PDSNT 2021-2030 - pdf

02.02.2022

În cadrul derulării procedurii evaluării de mediu punem la dispoziţia publicului interesat decizia etapei de încadrare privind propunerea de modificare a Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030 (PDSNT 2021-2030).

Decizia etapei de încadrare privind propunerea de modificare a PDSNT 2021-2030 – pdf

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestui anunț.

20.12.2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, punem la dispoziția publicului notificarea Transgaz privind propunerile de modificare a PDSNT 2021-2030, însoțită de Planul modificat.
Modificările se referă la excluderea unor proiecte incluse în PDSNT 2021-2030 avizat, urmare reanalizării din punct de vedere al necesității și oportunității de realizare a acestora. Astfel, se propune excluderea din Lista proiectelor majore a următoarelor proiecte planificate inițial ca investiții majore:
- Cod proiect 7.8.2: Modernizare SMG Negru Vodă 1
- Cod proiect 7.9: Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești — Siret)

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 4 ianuarie 2022.

19.10.2021

Descarcă document - Aviz de mediu PDSNT 2021-2030

06.10.2021

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acest plan.

Descarcă document - Decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030

21.09.2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului varianta actualizată a Planului, ca urmare a solicitărilor Ministerului Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina, precum și prin aducerea la zi a unor informații privind componentele Sistemului Național de Transport, capacitățile tehnice totale ale conductelor de interconectare transfrontalieră, calendarul de desfășurare, valoarea și termenele de finalizate estimate pentru o parte dintre proiectele majore propuse:

Descarcă document - Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021-2030, actualizat

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 4 Octombrie 2021.

17.03.2021

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ” Planul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021- 2030”, MMAP anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată elaborat pentru aceasta și organizarea dezbaterii publice a următoarelor documente:

Comentariile şi propunerile scrise privind documentele afișate pot fi trimise la sediul titularului şi la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, sau la adresa de e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 18 mai 2021, orele 17:00. 

Dezbaterea publică va avea loc în data de 25 mai 2021, ora 11.00, în sistem videoconferință, prin intermediul platformei Cisco Webex. Toți cei care doresc să participe la dezbaterea publică se pot înscrie la adresa de e-mail: florenta.ciuca@transgaz.ro, prin furnizarea următoarelor informații: nume și prenume, instituția pe care o reprezintă (dacă este cazul), adresa de e-mail cu care se va face conectarea la ședință.

Termenul limită pentru înscriere este 24 mai 2021, ora 16.00.

15.02.2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului varianta actualizată a Planului, ca urmare a dezbaterilor Grupului de Lucru (din data de 3 decembrie 2020) din cadrul procedurii de evaluare de mediu și a noilor cerințe ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Enrgiei (ANRE):

Descarcă documentul - Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021-2030

28.10.2020

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziţia publicului varianta actualizată a Planului, ca urmare a dezbaterilor Grupului de Lucru din cadrul procedurii de evaluare de mediu și a noilor cerințe ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE):

Descarcă document - Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2020- 2029

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. a notificat Ministerul Mediului cu privire la elaborarea primei versiuni a “Planului de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2019- 2028” la data de 10.09.2019. Documentele au fost transmise Direcției Generale Evaluare Impact și Controlul Poluării la data de 17.09.2019.

Titularul a informat publicul cu privire la elaborarea primei versiuni a documentului strategic prin anunțuri repetate în ziarul Evenimentul Zilei din datele de 13.09.2019 și 16.09.2019.

Astfel, în cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2019- 2028 (PDSNT 2019-2028)”, punem la dispoziţia publicului interesat pentru consultare următoarele documente:

Comentariile și propunerile  justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise până cel târziu la data de 31 octombrie 2019, la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro.

[15.11.2019]