MMAP supune consultării publice a doua versiune a Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon.

Data publicarii : 15 Jun 2015

Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC) reprezintă documentul programatic pe termen lung, 2016 – 2030, incluzând şi orizontul 2050, care stabileşte liniile operaţionale de acţiune ale României pentru prevenirea şi combaterea efectelor schimbărilor climatice şi pentru adaptarea la efectele climatice deja manifeste. Plecînd de la strategia în vigoare la acest moment, noua strategie operaţională integrează priorităţile acţiunii climatice cu alte strategii şi documente programatice relevante, la nivel naţional şi european.

 

Descarca documentul PDF | DOCX

 

Cetăţenii şi reprezentanţii instituţiilor interesate pot transmite în scris comentarii și sugestii pânăla sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Generală Schimbări Climatice.

Persoane de contact: Gabriela Popescu, fax: 021.408.96.35, e-mail:gabriela.popescu@mmediu.ro și Mihaela Ștefănescu, fax 021.408.96.35, e-mail:mihaela.stefanescu@mmediu.ro și la Serviciul Evaluare Impact, persoană de contact: Aureliu Dumitrescu, e-mail: aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.