MMAP publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri.

Data publicarii : 01 Apr 2022

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, „(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.”, MMAP publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri.

Ordin | Referat de aprobare | Ghid de finanțare