Ministrul Barna TÁNCZOS conduce delegația României la Consiliul de Mediu de la Bruxelles

Data publicarii : 17 Mar 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministrul Barna TÁNCZOS conduce delegația României la reuniunea miniștrilor mediului din Statele Membre UE, care are loc astăzi la Bruxelles. Alături de ministrul Barna TÁNCZOS la reuniune participă și secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ionuț-Sorin BANCIU. Evenimentul reunește miniștrii mediului din Uniunea Europeană și este organizat sub egida Președinției suedeze a Consiliului UE.

Temele abordate în cadrul reuniunii vizează Directiva privind emisiile industriale (IED), Propunerea de Regulament privind stabilirea unui cadru de certificare la nivel UE pentru absorbțiile de carbon, ”înverzirea” semestrului european, Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE, propunerea de Directivă privind epurarea apelor uzate urbane, dar și rezultatele raportului privind impactul războiului asupra mediului natural din Ucraina.

În cadrul dezbaterii despre Directiva privind emisiile industriale (IED), ministrul Barna TÁNCZOS a subliniat: ”Legislația europeană nu poate deveni o povară de nesuportat pentru fermieri. Aceștia nu pot fi dezavantajați când vorbim despre tranziția verde. Trebuie să creăm o legislație de mediu echilibrată și coerentă la nivelul UE, astfel încât să nu reprezinte sarcini administrative și investiționale (financiare) imposibil de realizat pentru fermieri. De aceea, astăzi, la Consiliul Miniștrilor de Mediu din Uniunea Europeană, am propus o soluție rațională și echilibrată, deoarece deși efectele nocive ale metanului și amoniacului asupra mediului nostru, provenite din creșterea animalelor, sunt incontestabile, conform noilor reguli din ce în ce mai multe ferme zootehnice vor fi supuse obligațiilor de monitorizare, raportare și de investiții semnificative pentru achiziționarea celor mai moderne tehnologii de reducere a emisiilor. La Consiliul Miniștrilor de Mediu am cerut impunerea unor praguri mai ridicate pentru diversele categorii de ferme, ținând cont de situația dificilă a sectorului agricol, în general, care deja face față cu greu diverselor crize cu care se confruntă, am propus prelungirea perioadei de tranziție și am susținut excluderea fermelor extensive de sub incidența Directivei”.

Pe tema propunerii de Regulament privind stabilirea unui cadru de certificare la nivel UE pentru absorbțiile de carbon, secretarul de stat Ionuț-Sorin BANCIU a punctat: „Stabilirea unui cadru pentru certificarea eliminării de carbon este esențială pentru impulsionarea activităților economice care au în vedere eliminarea dioxidului de carbon. Totodată, certificarea trebuie să ia în considerare interese multiple de mediu, economice și sociale, cum ar fi cele legate de protecția și refacerea naturii, interesele fermierilor, administratorilor de terenuri forestiere, industriei și comunităților locale”.

În ceea ce privește semestrul european, ministrul Barna TÁNCZOS a subliniat necesitatea concentrării pe implementarea Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență, ca o condiție esențială pentru promovarea tranziției ecologice și digitale, dar și importanța reducerii consumului de energie și mobilizarea investițiilor din surse publice și private: „avem nevoie de reglementări solide pentru promovarea economiei circulare și a practicilor inovatoare. Considerăm că economia circulară și adoptarea măsurilor privind eficiența resurselor aduc nu numai beneficii pentru mediu și climă, ci și beneficii de natură economică. În acest sens, România a adoptat, în luna septembrie 2022, Strategia Națională pentru Economie Circulară 2030, care stabilește direcțiile strategice privind tranziția la modelul circular cu un consum redus de resurse și va elabora un Plan de Acțiune până la finalul acestui an”.

În intervenția sa pe tema propunerii de Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, demnitarul a subliniat că România susține obiectivul propunerii de regulament, care va contribui la buna funcționare a pieței interne pentru bunuri ambalate și, în același timp, la prevenirea și reducerea efectelor deșeurilor de ambalaje asupra mediului și a sănătății umane. „Printre cele mai importante măsuri pentru a stimula prevenirea generării deșeurilor de ambalaje se numără proiectarea ambalajelor pentru a facilita reutilizarea/reciclarea lor, reducerea consumului de resurse prin reducerea cantității de material folosit sau/și creșterea procentajului de material reciclat utilizat în producția de ambalaje, dar și stimularea companiilor producătoare de ambalaje să utilizeze cele mai bune tehnologii pentru aplicarea principiului de prevenire a generării de deșeuri. De asemenea, sistemul garanție-returnare (SGR), care va deveni funcțional în luna noiembrie a acestui an, în România, va reprezenta un real ajutor în lanțul reciclării deșeurilor de ambalaje care fac obiectul SGR”, adăugat ministrul Barna TÁNCZOS.

Totodată, referitor la Propunerea de Directivă privind epurarea apelor uzate urbane, ministrul  mediului, apelor și pădurilor a declarat: „România poate susține această propunere de directivă cu condiția ca obiectivele să fie unele fezabile și să permită flexibilitate în funcție de condițiile specifice naționale. Extinderea scopului acestei directive, la aglomerări umane sub 2000 de locuitori echivalenți, va impune pentru România provocări suplimentare. În ceea ce privește introducerea unei noi trepte de epurare pentru aglomerările mai mari de 10.000 locuitori echivalenți, considerăm că aceasta va implica o modernizare suplimentară a stațiilor de epurare. În acest sens, susținem introducerea Responsabilității Extinse a Producătorilor de produse ce conțin micropoluanți, dar dorim ca acest mecanism, inclusiv calculul contribuțiilor industriilor relevante, să fie realizat la nivelul Uniunii Europene”.

Alte teme de interes pe agenda reuniunii au fost: detalii despre a cincea Conferință Internațională pe tema Substanțelor Chimice, care va avea loc la Bonn, în perioada 25-29 septembrie 2023, dar și regulamentul privind emisiile de carbon pentru vehiculele grele.

 

DIRECȚIA COMUNICARE