Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis în avizare interministerială propunerea de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.

Data publicarii : 21 Feb 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis în avizare interministerială propunerea de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în  Planul național de redresare și reziliență.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului propusă de MMAP se instituie cadrul juridic pentru realizarea împăduririlor pe terenurile agricole pentru care Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură nu acordă subvenții, precum și modul de finanțare a acestora, respectiv modul de aprobare a schemei de ajutor de stat și a ghidului de finanțare.

De asemenea,  în scopul realizării lucrărilor de împădurire pe terenuri agricole, se instituie modul de finanțare a lucrărilor prin acordarea de prime anuale fixe, pentru înființarea plantațiilor, dar și pentru completarea lipsurilor și realizarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor, precum și a unei prime anuale pentru compensarea pierderilor de venit agricole.

Prin acest act normativ propus de MMAP se instituie și acordarea unei prime anuale pentru sechestrare forestieră care se acordă pentru o perioadă de 20 de ani, în limita bugetului aprobat cu această destinație, începând din anul înființării plantației, în scopul determinării deținătorilor de terenuri agricole să împădurească aceste terenuri. Această primă, se acordă de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Propunerea de OUG va realiza cadrul juridic pentru realizarea reîmpăduririi terenurilor forestiere afectate de incendii forestiere sau de factori biotici și/sau abiotici, respectiv modul de aprobare a schemei de ajutor de stat și a ghidului de finanțare.

Reamintim că,  până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 are obligația să realizeze alte 31.700 ha lucrări de împădurire și reîmpădurire, în conformitate cu prevederile Planului național de redresare și reziliență.

Extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră se realizează prin lucrări de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național și a terenurilor cu destinație agricolă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu și a optimizării peisajului, a asigurării și creșterii recoltelor agricole, a prevenirii și combaterii eroziunii solului, a protejării căilor de comunicație, a digurilor și a malurilor, a localităților și a obiectivelor economice, sociale și strategice, urmărindu-se împădurirea unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică.

Nota de Fundamentare și forma propusă de MMAP a Ordonanței de Urgență pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în  Planul național de redresare și reziliență pot fi consultate aici : Proiect OUG | Notă de fundamentare