Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, prin PNRR

Data publicarii : 27 Apr 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 27 aprilie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, prin PNRR

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi, la ora 12.00,  apelul de proiecte pentru Subinvestiția I.2.A. „Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Schema de ajutor vizează cel puțin una din următoarele activități: dezvoltarea/modernizarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacitățile existente sunt învechite sau insuficiente, înființarea unor pepiniere noi, crearea unor capacități de prelucrare și condiționare a semințelor forestiere, realizarea unor noi plantaje forestiere.

Scopul acestei scheme de ajutor de stat îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de păduri, autorizați pentru producerea de material forestier de reproducere (MFR), și/sau producătorilor autorizați de MFR pentru înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Alocarea financiară acordată prin PNRR este de 32 milioane euro, echivalentul a 157.404.800 lei.

Valoarea minimă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de peste 200.000 euro, echivalentul a peste 983.780 lei, fără TVA, iar valoarea maximă eligibilă este de cel mult 2.000.000 euro, echivalentul a maxim 9.837.800 lei, fără TVA.

„Această schemă de ajutor de stat este un real sprijin pentru cei care sunt autorizați pentru producerea materialului forestier de reproducere, în vederea dezvoltării și modernizării capacităților de producție  a puieților forestieri. Componenta «Păduri şi protecţia biodiversităţii» din PNRR are un buget de 1,173 miliarde euro și aceste investiții includ cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puţin 90 de pepiniere operaţionale noi şi renovate”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare în cadrul prezentei scheme de stat, dacă acestea au proiecte tehnico-economice separate și se referă la obiective distincte. 

Sesiunea este de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 29 februarie 2024.

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public sau privat de pădure, autorizat pentru producerea de material forestier de reproducere, denumit în continuare (MFR) ori producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa.

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public.

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice autorizate, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat.

Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizație emisă de Comisia de autorizare din cadrul MMAP, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă îmbunătățirea calității MFR și producerea acestuia în cantități suficiente pentru nevoile de regenerare a pădurilor și de împădurire a altor terenuri. Realizarea acestui obiectiv, coroborat cu obligativitatea respectării compoziției de împădurire, prevăzute de normele tehnice și care sunt transpuse în prevederile amenajamentelor silvice, va conduce implicit la îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, în asortimentul de specii și ecotipuri, adaptate la condițiile climatice viitoare, modelate pentru România, în conformitate cu prevederile Strategiei naționale pentru păduri 2030.