M49-drum expres, Ungaria

Data publicarii : 01 Aug 2019

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Agriculturii-Departamentul pentru Protecția Mediului din Ungaria, Notificarea Espoo și rezumatul netehnic al Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) pentru proiectul M49-drum expres, Ungaria, ambele documente în limba engleză.

- Notificare Espoo
- Rezumat netehnic al RIM

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind acest raport, la sediul Ministerului Mediului în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: aureliu.dumitrescu@mmediu.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării