Întâlnirea Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

Data publicarii : 30 Mar 2023

INFORMARE DE PRESĂ                                                                             30 martie 2023

În perioada 28 – 30 martie 2023,  se desfășoară la Sovata, cea de a XXXIV-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.

Colaborarea în domeniul gospodăririi apelor cu Ungaria se desfășoară în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la data 17 mai 2004, aprobat prin HG 577/2004.

Delegaţia română care a participat la Sesiunea a XXXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare a fost condusă de către domnul Robert-Eugen SZÉP, secretar de stat în cadrul Ministerul Apelor şi Pădurilor, în calitate de Împuternicit Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar. Din partea țării vecine a participat Péter Kovács, împuternicit al Guvernului Ungariei.

Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea a XXXIII-a,  modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile desfăşurate până la Sesiunea a XXXIV-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice, efectuate separat şi în comun, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum și urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.

În cadrul întâlnirii a fost convenit și semnat Protocolul Sesiunii a XXXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Hotărârile stabilite de comun acord prin Protocolul Sesiunii a XXXIV-a a Comisiei hidrotehnice reprezintă sarcinile pe care Părțile le au de efectuat în viitorul an de activitate.

 

DIRECȚIA COMUNICARE