În data de 31.03.2023, Comisia Europeană a lansat procesul de consultare publică pentru Obiectivul UE 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Data publicarii : 13 Apr 2023

În data de 31.03.2023, Comisia Europeană a lansat procesul de consultare publică pentru Obiectivul UE 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Comisia a lansat în același timp:

Termenul limită: 23 iunie 2023.

Scopul acestei consultări este de a colecta opinii de la toți factorii interesați, inclusiv ale tuturor autorităților publice, având în vedere implicațiile stabilirii acestui obiectiv la nivelul întregii economii.

În linie cu Legea europeană pentru climă, COM trebuie să propună un obiectiv UE 2040 de reducere a emisiilor GES, ținând seama de un buget orientativ pentru 2030-2050.

Inițiativa Comisiei privind Obiectivul UE 2040 va fi însoțită de o evaluare de impact care va aborda diverse opțiuni pentru atingerea obiectivului propus.