Comunicări Comisia Europeană

Data publicarii : 09 Mar 2018

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie 2015, este menit să sprijine tranziția către o economie circulară în Uniunea Europeană. Acest pachet include propuneri legislative privind deșeurile, cu obiective pe termen lung în materie de reducere a depozitării deșeurilor și de creștere a gradului de reciclare și de reutilizare”

•             COM (2015) 614 final Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară;

•             COM (2015) 614 final ANEXĂ la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară;

•             COM (2017) 490 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind lista din 2017 a materiilor prime critice pentru UE;

•             COM (2017) 479 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeana de Investiții Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă O strategie reînnoită privind politica industrială a UE;

•             COM (2017) 479 final ANEXĂ la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeana de Investiții Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă O strategie reînnoită privind politica industrială a UE;

•             COM (2018) 28 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară;

•             COM (2018) 28 final ANEXE la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară;

•             COM (2018) 29 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară;

•             COM (2018) 32 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile;

•             COM (2017) 33 final Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară

[25-06-2018]