Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Vulturești

Data publicarii : 15 Oct 2021

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru “Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Vulturești”, procedură SEA derulată de APM Olt, în baza delegării de competenta nr. DEICP/15378/09.06.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.57/14.10.2021.

Descarcă document: Aviz de mediu nr. 57/14.10.2021, în format pdf

Descarcă document: Amenajamentul Ocolului Silvic Vulturești, în format ZIP
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf