Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Mitreni pentru Unităţile de Producţie U.P. I Paraschiva, U.P. II Albina, U.P. III Frasin Ulmeni, U.P. V Zăvoaiele Argeşului

Data publicarii : 14 Dec 2021

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „ “Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Mitreni pentru Unităţile de Producţie U.P. I Paraschiva, U.P.  II Albina, U.P. III Frasin Ulmeni, U.P. V Zăvoaiele Argeşului”, procedură SEA derulată de APM Calarasi, în baza delegării de competenta MMAP nr. 43152/I.A./06.12.2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.

Aviz de mediu, în format pdf
Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni, în format zip
Raport de mediu, în format pdf
Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf