Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Fălticeni

Data publicarii : 26 Nov 2021

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI, ADMINISTRAT DE REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA PRIN OCOLUL SILVIC FĂLTICENI, DIN CADRUL DIRECȚIEI SILVICE SUCEAVA”, procedură SEA derulată de APM Suceava, în baza delegării de competență nr. 30051/MF/07.04.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.64/25.11.2021.

Descarcă document: Aviz de mediu nr. 64/25.11.2021, în format pdf

Descarcă document: Amenajamentul Ocolului Silvic Fălticeni, în format zip 
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf