Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Băcești

Data publicarii : 27 Oct 2021

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI DIN UP I GÂRCENI, UP II RAFAILA, UP V ONICENI, UP VI POIENARI, OCOLUL SILVIC BĂCEŞTI, DIRECŢIA SILVICĂ VASLUI”, procedură SEA derulată de APM Vaslui, în baza delegării de competență nr. DEICP/9692/13.04.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.61/26.10.2021.

Descarcă document: Aviz de mediu nr. 61/26.10.2021, în format pdf

Descarcă document: Amenajamentul Ocolului Silvic Băcești, în format zip
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf