Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, constituit în U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului și U.P. VI Obârșia Azugii

Data publicarii : 17 Dec 2021
În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, constituit în U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului și U.P. VI Obârșia Azugii”, procedură SEA derulată de APM Prahova, în baza delegării de competență nr.22304/IOS/31.07.2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.