Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni

Data publicarii : 28 Mar 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni”, organizat în U.P. I Călărași, U.P. IV Troaca, U.P. VIII Ocolna, cu amplasamentul în județul Dolj și județul Olt, procedură derulată de APM Dolj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 7/28.03.2024.

•      Aviz de mediu
•      Amenajament silvic
•      Raport de mediu
•      Studiu de Evaluare Adecvată