Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Arpaș

Data publicarii : 15 May 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Arpaș”, cu amplasamentul în județul Sibiu și județul Brașov, procedură derulată de APM Sibiu în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 13/15.05.2024.

•      Aviz de mediu

•      Amenajament silvic

•      Raport de mediu

•      Studiu de Evaluare Adecvată