Construirea unei noi fabrici de combustibil nuclear pe teritoriul Ucrainei

Data publicarii : 20 May 2024

MMAP pune la dispoziția publicului interesat scrisoarea părții ucrainene referitoare la proiectul privind construirea unei noi fabrici de combustibil nuclear, amplasată în apropierea centralei nucleare South Ukraine – titular JSC «NATIONAL ATOMIC POWER GENERATION COMPANY «ENERGOATOM».

Scrisoarea este transmisă în conformitate cu cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 (Convenția Espoo) și este însoțită de documentul conținând descrierea pe scurt a proiectului și evaluarea impactului transfrontieră.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului interesat privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bld. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, anamaria.stanciu@mmediu.ro în 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ministerului.