Raportul de cercetare „Analiza impactului asupra mediului din Delta Dunării, ce rezultă din lucrările deja implementate legate de proiectul Canalul navigabil de mare adâncime Dunăre - Marea Neagră, pe partea ucraineană a Deltei ”

Data publicarii : 25 May 2021

În vederea asigurării accesului publicului la informația de mediu și participarea la luarea deciziei, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră (derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Protecției Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina - Raportul de cercetare „Analiza impactului asupra mediului din Delta Dunării, ce rezultă din lucrările deja implementate legate de proiectul Canalul navigabil de mare adâncime Dunăre - Marea Neagră, pe partea ucraineană a Deltei ” (etapa 1 și dezvoltarea completă) cu elaborarea de măsuri compensatorii și măsuri de atenuare a posibilului impact pe baza materialelor de monitorizare integrată a mediului din perioada 2004-2017 și a rezultatelor observării monitorizării pe teren (în context transfrontalier), document în limba engleză”.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.


[15.02.2023]
In urma consultarilor derulate la nivel national, MMAP a transmis partii ucrainene un set de observatii si comentarii in luna iunie 2021:
Pana la aceasta data partea ucraineana nu a transmis nici un document/raspuns.