Vizualizati toate paginile din cadrul Protectia Naturii, ordonate dupa data publicarii:
17 Feb 2015

Ghiduri si alte publicatii

1. Ghiduri elaborate la nivel național Procesul de elaborare a planurilor de management pentru ariile protejate în România Măsuri de Management pentru siturile Natura 2000 Liliecii și managementul adăposturilor subterane Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România: Măsuri de gospodărire 2. Ghidur...

17 Feb 2015

Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 [2017-08-29] Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță comunitară, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000 11.08.2017 [2017-08-29] Formulare standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială avifaunistică, conform Decizi...

17 Feb 2015

Date GIS

Arii naturale protejate: [29.08.2017] Limitele GIS ale ariilor naturale protejate Zonarea interna GIS a parcurilor naționale si naturale (conform prevederilor planurilor de management): Parcul Național Călimani Parcul Natural Balta Mică a Brăilei Parcul Natural Bucegi Parcul Național Munții Măcinului Parcul Național...

17 Feb 2015

Legislatie

Legislație cu caracter general OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. OUG 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006. OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra ...

17 Feb 2015

Management

Planuri de management ale parcurilor naționale și naturale Planul de management al Parcului Natural Bucegi Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei Planul de management al Parcului Național Călimani Planul de management al Parcului Național Munții Măcinului Planul de management al Parcului Națio...

16 Dec 2014

Biosecuritate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.) A.N.P.M. – Direcţia Conservarea naturii, Biodiversităţii – Biroul OMG Autorizaţii, acorduri emise de A.N.P.M. Notificări primite Registre Registrele privind Notificările Registrele privind locaţiile pentru introducerea deliberată in mediu, pentru cultivare comer...

04 Dec 2014

Legislaţie Protecţia Naturii

Instituire arii naturale protejate Legea nr. 5 din 06 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate Hotărârea Guvernului nr. 1266 din 07 decembrie 2000 privind transmiterea Lacului Techirghiol şi a plajelor aferente, proprietate publică a statului, d...