Evaluare de mediu pentru strategii / planuri / programe

* ALTE DOCUMENTE STRATEGICE PLANURI / PROGRAME  POT FI CONSULTATE IN JOSUL PAGINII ***

[28.04.2017] Vezi prima varianta a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor

[2015-09-01]Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Regional 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru programul menționat.

Decizite de emitere aviz de mediu POR 2014 - 2020

Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC)

[07.12.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC), punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru această Strategie

Decizie de emitere a avizului de mediu

Variantele finale ale strategiei, planului de acțiune și raportului de mediu pot fi accesate  la urmatoarele adrese :

[25.09.2015] În cadrul procedurii evaluării de mediu pentru planuri/programe/strategii, disponibilizăm pentru consultarea publicului documentele următoare:

  1. Strategia CRESC versiunea pentru dezbatere publică  DOC | PDF
  2. Planul naţional de acțiune clima 2016-2020 DOC | PDF
  3. RAPORT DE MEDIU la Strategia CRESC şi la Planul Naţional de Acţiune 2016-2020 DOC | PDF

Documentele pot fi consultate la sediul MMAP, Direcția Schimbări Climatice, iar comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise în scris pe adresa MMAP sau pe adresa de e-mail aureliu.dumitrescu@mmediu.ro. , în termen de 45 de zile calendaristice începând cu data de 29.09.2015. Anunțurile de presă sunt făcute în ziarul Național, cu datele de 25 și 28 septembrie 2015, fiind precizată și data dezbaterii publice, la sediul Universității Tehnice de Construcții București, Amfiteatrul Radu Priscu, Bd. Lacul Tei nr.122-124, sect. 2, în data de 12 noiembrie 2015, ora 9.30.

[15.06.2015] În cadrul procedurii evaluării de mediu pentru planuri/programe/strategii, punem la dispoziţia publicului variantele 1 si 2 ale ”Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC)”.

Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise în scris la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro .

Strategie Cresc - var. 1 PDF | DOCX

Strategie Cresc - var. 2 PDF | DOCX

Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020

[08.08.2015] În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru programul menționat.

Decizie emitere aviz mediu

[29.05.2015] Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului varianta revizuită a următoarelor documente:

Menționăm că documentele afișate sunt rezultatul procedurii de evaluare de mediu derulate, inclusiv a consultărilor publice desfășurate, a consultărilor și negocierilor cu reprezentanții serviciilor specializate ale Comisiei Europene, precum și a noii versiuni a Master Planului General de Transport.

Programul Interreg V-A România – Ungaria

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020

[14.08.2015] În cadrul procesului de elaborare a „Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”, pentru care Ungaria este autoritate de management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este Autoritate Națională, punem la dispoziţia publicului Raportul de mediu, în limba engleză precum și un Rezumat non-tehnic în limba română. Menționăm că documentele în cauză sunt disponibile și pe site-ul MDRAP, la adresa: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172.

Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul MMAP, până la data de 14 septembrie 2015.

EX-ANTE EVALUATION and STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT for the JOINT OPERATIONAL PROGRAMME for the HUSKROUA ENI CBC Programme 2014-2020Rezumat non-tehnic

[05.05.2015]  În cadrul procesului de elaborare a „Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”, pentru care Ungaria este autoritate de management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este Autoritate Națională, punem la dispoziţia publicului documentul de definire a domeniului SEA, precum și un rezumat al acestuia, elaborate de Ungaria. Menționăm că documentul în cauză este disponibil în format PDF și pe site-ul programului, la adresa: http://www.huskroua-cbc.net/en/programming-of-the-2014-2020-period-in-the-frame-of-eni-cbc. Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro până cel târziu la data de 14 mai 2015.

HUSKROUA_Scoping Report_Final draftHUSKROUA_Scoping Report_Executive Summary

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

[18.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem spre consultarea publicului interesat următoarele documente:

Program Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

Raportul de mediu RO | EN

Informare privind modul în care Ucraina a parcurs procedura SEA

Calendarul procedurii SEA derulate în Romania

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro, până la data de 18 iunie 2015.

[24.03.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020”, punem la dispoziţia publicului interesat proiectul de program:

Program Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro. 

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

[18.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem spre consultarea publicului interesat următoarele documente:

Program Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020
Raportul de mediu
Informare privind modul în care Republica Moldova a parcurs procedura SEA
Calendarul procedurii SEA derulate în Romania
 
Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail oana.toader@mmediu.ro, până la data de 18 iunie 2015.
 

[23.03.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ” Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020”, punem la dispoziţie pentru consultare, prima versiune a acestui program.

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail oana.toader@mmediu.ro.

Strategia de dezvoltare a transportului pe căi navigabile a Republicii Serbia

[19.03.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, potrivit cerințelor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 349/2009, a fost notificat de către Republica Serbia asupra documentului strategic “Strategia de dezvoltare a transportului pe căi navigabile a Republicii Serbia".

Notificarea Republicii Serbia

Comentariile publicului privind documentul strategic propus pot fi transmise la adresa: anca.mihaescu@mmediu.ro.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII

[25.02.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ”Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării”, punem la dispoziţie pentru consultare următorul document:

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: anca.mihaescu@mmediu.ro.”

Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

[03.12.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice varianta actualizata (noiembrie 2014) a proiectului de strategie a acestui program.

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre_noiembrie 2014

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

[05.11.2014] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”, punem la dispoziţia publicului interesat proiectul de program:

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

[09.09.2014] PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – REPUBLICA SERBIA 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:
Program de cooperare final, versiunea în limba română.
Raport de mediu final, versiunea în limba română
Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: lucia.trif@mmediu.ro și anca.mihaescu@mmediu.ro.
 
 
[ 17.09.2014 ] Informații privind desfășurarea procedurii de evaluare strategică de mediu în Republica Serbia pentru “PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA –REPUBLICA SERBIA 2014-2020”
 
[08.09.2014] Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020 
În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului proiectul de program şi de raport de mediu elaborat pentru acesta. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării, până cel târziu la data de 06 octombrie 2014.
Draft CP Danube
Draft CP Danube ANNEXES

FINAL DRAFT CP Danube SEA 
 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
 
[14.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest program.
Descarca Decizia 
 

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat conform observațiilor și comentariilor publicului formulate la dezbaterea publică din data de 2.10.2014:

Raport de Mediu modificat

Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat-dezbatere publică
[25.08.2014]  Urmare a derulării evaluării strategice de mediu efectuată în cadrul evaluării ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală aferent perioadei 2014-2020, titular fiind Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru PNDR 2014-2020, punem la dispoziţie pentru consultare publică următoarele documente:
Raport de mediu:
Document de programare – PNDR 2014-2020:

Comentariile și observațiile scrise privind documentele afişate spre consultare, pot fi trimise până la data de 2.10.2014 la sediul MMSC din B-dul Libertații nr.12, sect.5, București sau electronic pe adresa de e-mail: lucia.trif@mmediu.ro, precum și la sediul titularului (MADR) din B-dul Carol I nr.2-4, sect.3 sau electronic pe adresa de e-mail: viitorulpndr@madr.ro ;
Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 2.10.2014 începând cu ora 11.00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sala 20.
 

Planul Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

Vezi Revizie 2016

[03.12.2015]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, în calitate de titular al Planului Național de Tranziție (TNP) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, informează publicul asupra modificării TNP:

[10.09.2015] Declarația titularului Planului Naţional de Tranziţie pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

[14.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Planul Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest program.

Decizie de emitere a avizului de mediu

 

[13.03.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5 , București, în calitate de titular al Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, anunță publicul interesat despre disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu elaborat pentru acesta și organizarea dezbaterii publice a celor două documente menționate pe care publicul interesat le poate consulta la sediul MMAP din B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 09.00 – 16.00, vineri între orele 09.00 – 13.00. Publicul interesat poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București și electronic la adresele de e-mail: iliuta.paraschiv@mmediu.ro, aureliu.dumitrescu@mmediu.ro,  până pe data de 28 aprilie 2015. Dezbaterea publică va avea loc în data de 29 aprilie 2015, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din București, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, Sala de consiliu – parter.

[26.11.2014] În cadrul procedurii de evaluare de mediu a Planului Național de Tranziție (PNT) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, punem la dispoziția publicului interesat raportul de mediu –varianta draft noiembrie 2014.

Raport de mediu-varianta draft noiembrie 2014

[21.08.2014] În conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 5 din Directiva 2010/75/UE, în vederea luării unei decizii privind acceptarea de către Comisia Europeană (CE) a proiectului “Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în perioada 2013 – 2014, prima versiune a planului transmisă CE în luna decembrie 2012 a fost supusă unui proces de evaluare din partea experților Comisiei Europene în raport cu regulile de elaborare a unor astfel de planuri, stabilite prin Decizia 2012/115/UE. Ca urmare a observațiilor Comisiei Europene transmise autorităților române în această perioadă proiectul planului a suferit modificări.
În contextul menționat, în cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu aplicată „Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, cu modificările ulterioare, punem la dispoziţie pentru consultare versiunea revizuită a planului.

Descarca document TNP august 2014;

Descarca document Tabel A1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B2 Anexa 1;

Descarca document Tabel B3 Anexa 1;

Descarca document Anexa 2.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele de e-mail: iliuta.paraschiv@mmediu.roși aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

 

[04.06.2014] Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020

• Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului documentul de definire a domeniului SEA, precum şi un rezumat al acestuia elaborate de Ungaria pentru programul menţionat. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 16 iunie 2014.

Descarca document Executive summary Scoping report
Descarca document Scoping report
Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020[ 14.04.2014 ]

• Program de cooperare interregională INTERREG EUROPE 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, având ca autoritate de management Franţa, punem la dispoziţia publicului forma finală a programului şi raportul de mediu elaborat pentru acesta în conformitate cu prevederile Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 25 aprilie 2014.

Descarca document Interreg Europe CP Final Draft”
Descarca document Interreg Europe Environmental Report”

 

Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag

[ 18.12.2013 ]

Descarca document Proiect Aviz de Mediu pentru “Amenajament Silvic – Campu lui Neag”

[ 09.12.2013 ]

In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru “Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag”, punem la dispozitia publicului decizia de emitere a Avizului de Mediu.(Procedura derulata de APM Hunedoara)

 Decizie de emitere a Avizului de Mediu

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Master Planul General de Transport al României”, MMAP pune la dispoziţia publicului Avizul de mediu pentru programul menționat.

Documentul “Avizul de mediu pentru Master Planul General de Transport al României” 

[10.12.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României pe termen scurt, mediu și lung pentru perioada 2014-2030, MMAP pune la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest Masterplan.

Decizie de emitere a avizului de mediu

[28.07.2015] Descarca – Anexa MPGT Lista proiecte finale cuprinse in MPGT

[04.05.2015]

În cadrul procedurii evaluării de mediu în context transfrontieră derulata în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfronrieră (Protocolul SEA), pentru Master Planul General de Transport, punem la dispoziţia publicului interesat pentru consultare o serie de documente finale privind acest Plan, în limba română și în limba engleză.

Revised final Report on the Master Plan Short, Medium and Long Term_EN

Summary of the Entire Project_EN

Varianta finală revizuita a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu si lung_RO 

Rezumatul al Intregului proiect _RO

Raportul de Mediu_RO

Environmental Report_EN

Environmental Report –Completions_EN

Anexe_RO

Appendix_EN

Anexa -Prognoza emisiilor de gaze cu efect de sera perioada 2014-2030 pentru scenariile analizate in MPGT_RO

Annex IV The greenhouse gases emission for the period 2014-2030 _EN

Raportul de mediu – Rezumatul fara caracter tehnic_RO

Environmental Report – Non-technical summary_EN

Appropriate assessment study_EN

Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII –List of project included in the Preliminary Report and Final Report on the Master Plan Short, Medium and Long Term on short, medium and long term, The list of Natura 2000 unique sites intersected with the projects_EN

Studiul de evaluare adecvata_RO

Anexe I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, VIII – Lista de proiecte incluse in Versiunea preliminara si Varianta finala revizuita a Master Planului pe termen scurt, mediu si lung, Listele siturilor Natura 2000 unice intersectate de proiectele incluse in Varianta finala revizuita a Master Planului pe termen scurt, mediu si lung_RO

 

[10.02.2015]

Ca urmare a dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, ce a avut loc in data de 12 ianuarie 2015, la sediul Ministerului Transporturilor,  pentru asigurarea transparentei decizionale punem la dispozitie, spre informare, urmatoarele documente:

Descarca document - Comentariile din perioada dezbaterii publice si raspunsurile la acestea (Ministerul Transporturilor –Directia Stretegie si Mangement; EU CONCEPT R$D; WWF Romania; AGIR) – format pdf;

Descarca document – Completarile la Raportul de mediu pentru Master Planul General de Transport, ca urmare a observatiilor si comentariilor transmise de catre publicul interest - format pdf;

Descarca document – Tabel cu privire la Prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interest in timpul dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru MPGT al Romaniei- format pdf.

[26.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Ungariei cu privire la MPGT

[23.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Bulgariei cu privire la MPGT

[20.01.2015]

Descarca document – Executive Summary for the Romanian General Transport Master Plan (lb. engl.) – format pdf;  

Descarca document – Rezumat Master Plan General de Transport pentru Romania (lb. rom.) – format pdf;

[28.07.2015] Consultări în context transfrontieră

​[31.07.2015]

[09.01.2015]

In luna noiembrie 2014 a fost demarată procedura de consultări în context transfrontieră, în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfronrieră (Protocolul SEA), cu Statele Potențial Afectate. Asftfel au fost notificate: Bulgaria, Serbia, Ucraina și Ungaria. In termenul precizat in notificare au raspuns Bulgaria si Ungaria. Serbia și Ucraina nu au răspuns la notificare. In acest sens, atasam scrisorile primite din partea Rep. Bulgaria si Ungaria.

Raspuns Rep Bulgaria | Raspuns Ungaria

[16.12.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei”, insotit de Anexele la acesta, revizuit cu completari.

Studiu EA | Anexe

[10.11.2014]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României (MPGT), punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, următoarele documente:

Documentele pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, b-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 8.30-17.00 și vineri între orele 8.30-14.30, iar publicul poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul MMSC, în termen de 45 de zile calendaristice, sau la Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării la adresele de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.01.2015 la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, București, în sala de festivități, ora 12.00 și este deschisă și publicului și autorităților statelor posibil a fi afectate (Bulgaria, Ungaria, Serbia și Ucraina).

[21.10.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei

Studiu de Evaluare Adecvata | Anexe

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro, până la data dezbaterii publice, ce va fi anunțată pe propria pagina de internet de îndată ce se va stabili.

[15.10.2013]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Descarca document – Versiunea preliminară a Master Planului General de Transport al României pe termen scurt, mediu şi lung

Descarca document  - Decizia etapei de încadrare privind Master Planul General de Transport

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro , până cel târziu la data de 15 noiembrie 2013

[ 13.08.2013 ]

STRATEGIA NAȚIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA SITURILOR CONTAMINATE DIN ROMÂNIA
Descarca document – Strategia nationala pentru gestionarea siturilor contaminate
Cetaţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 18 zile de la data publicării (13.08.2013), la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro şi carmen.tudose@mmediu.ro.

[ 29.09.2013 ] 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, în calitate de titular al Strategiei Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de strategie şi a planului de acţiune, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru strategia propusă, inclusiv pentru raportul de mediu.
Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti sau la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro, carmen.tudose@mmediu.ro, în termen de 48 de zile de la publicare.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Siseşti”, bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, Bucureşti, România, sala Amfiteatru, Parter, în data de 16.12.2013, ora 11:00.
Dezbaterea este deschisă publicului posibil a fi afectat. La dezbatere vor participa autorităţile pentru protecţia mediului şi apelor”
• Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
• Raport de Mediu Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.
Descarca document – Raport Mediu;


Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare de mediu pentru strategii / planuri / programe, ordonate dupa data publicarii:
02 Aug 2018

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă, punem la dispoziţia publicului interesat prima versiune a proiectul de strategie: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă.pdf Comentariile și ...

21 Dec 2017

Avizul de mediu

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru "Planul Național de Gestionare a Deșeurilor", MM pune la dispoziţia publicului avizul de mediu pentru planul menționat. Descarcă avizul de mediu

14 Dec 2017

Decizia de emitere a avizului de mediu

In cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru "Planul National de Gestionare a Deseurilor", MM pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu. Decizia de emitere a avizului de mediu

24 Nov 2017

Anunt dezbatere publica Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ministerul Mediului, în calitate de titular al Planului Național de Gestionare a De...

10 Nov 2017

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

În cadrul procedurii evaluării de mediu pentru planuri/programe/strategii, disponibilizăm pentru consultarea publicului urmatoarele documente Planul Național de Gestionare a Deșeurilor | Raportul de mediu Observațiile publicului interesat se pot transmite pe adresa de e-mail: liliana.jaravete@mmediu.ro [14.12.2017] ...

27 Oct 2017

Strategia Forestieră Națională 2018-2027

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Forestieră Naționlă 2018 –2027, punem la dispoziţia publicului interesat prima versiune a proiectului de document strategic: Strategia Forestieră Naționlă 2018 –2027 Comentariile și propunerile publicului privind documentulul afişat spre consultare...

13 Oct 2017

Amenajamentul Ocolului Silvic Alexandria I-V

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru "Amenajamentul Ocolului Silvic Alexandria I-V" (procedură derulată de APM Teleorman), Ministerul Mediului a emis Avizul de mediu nr. 43/31.07.2017. Descarcă document: Aviz de mediu nr. 43/31.07.2017