Proceduri

Procedură de emitere a autorizaţiei pentru activităţi în peşteri  Anexa nr. 3

Solicitanții de autorizații au obligația de a completa anexa nr. 3  la OM 2227/2016, corespunzător activitățiilor desfășurate, care va fi transmisă pe adresa de e-mail ( cps@mmediu.ro ); lista activităților autorizate de către CPS poate fi descărcată de aici.

Procedura de emitere a autorizatie pentru activitati de turism speologic


Vizualizati toate paginile din cadrul Proceduri, ordonate dupa data publicarii:
14 Jul 2017

Proceduri

001.1-Procedura vot electronic 001-1-Procedura_emitere_atorizatie