Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu, instituţie publică aflată în subordinea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Data publicarii : 24 Aug 2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărâre Notă de Fundamentare Anexa

-Termen de consultare: 10 zile;

- Persoana de contact: Mircea STOIANESCU;

- Telefon: 0214089567.