Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni, județul Dâmbovița si al comunei Bistra, județul Maramureș.

Data publicarii : 19 Oct 2020

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice următorele proiecte de Hotărâre de Guvern:

- trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș.

HG    Nota de Fundamentare

- trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni, județul Dâmbovița.

HG   Nota de Fundamentare

          Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact - domnul ing. Danciu Nichita, consilier în cadrul Direcţiei Politici și Strategii în Silvicultură, e-mail: nichita.danciu@mmediu, fax: 0213169765, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.