Proiect lege pentru modificarea art. 77 din OUG nr.202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere

Data publicarii : 14 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea art. 77 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Lege modficarea art 77 din OUG 202 - 2002 gospodarire zona costiera

Expunere de motive - proiect lege modif oug 202 - 2020 gospodarirea zonei costiere

Persoane de contact este: 
domnul Mihail Costache – consilier superior, Direcția Managementul Resurselor de Apă,

adresă de e-mail:  mihail.costache@mmediu.ro