Proiect de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii bunurilor în urma unor calamități naturale.

Data publicarii : 06 Aug 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de proiectul de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii bunurilor în urma unor calamități naturale.

Proiect HG   Nota Fundamentare  Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Nichita DANCIU, adresă de e-mail: nichita.danciu@mmediu.ro.