MMAP supune transparenței proiectul de Ordin al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic

Data publicarii : 27 Nov 2019

MMAP supune transparenței proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 760/2018, însoţit de Referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, potrivit cărora în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. Astfel, ordinul se supune adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Menționăm adresa de e-mail: proiecteactenormative@afm.ro