MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018

Data publicarii : 08 Dec 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind  modificarea și completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Persoana de contact este dl. Dănuț Iacob, email: danut.iacob@mmediu.ro