MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

Data publicarii : 26 Feb 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-l Pasmangiu Ștefan, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, tel.: 021.408.95.45, e-mail: stefan.pasmangiu@mmediu.ro