MMAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"

Data publicarii : 09 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | 

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului pentru Mediu.
Persoana de contact este doamna Laura Dobre, e-mail: proiecteactenormative@afm.ro