MMAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Data publicarii : 09 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului pentru Mediu.
Persoana de contact este doamna Laura Dobre, e-mail: proiecteactenormative@afm.ro