MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0130 Oituz-Ojdula

Data publicarii : 18 Feb 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin  privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0130 Oituz-Ojdula.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoane de contact este dna Ramona Zotta-Cherăscu, consilier, adresă de e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro.

[19.03.2021]

Plan de management Oituz-Ojdula_Revizuit