MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru fiecare instalație din sectorul staționar în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Data publicarii : 25 May 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru fiecare instalație din sectorul staționar în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării pe site la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice.
Persoane de contact: Nicoleta Datcu, e-mail: nicoleta.datcu@mmediu.ro și Sergiu Cruceanu, e-mail: sergiu.cruceanu@mmediu.ro , tel./fax: 021 408 95 42.