MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

Data publicarii : 16 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexe

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării.

Persoanele de contact sunt: doamna Gabriela Osiceanu, e-mail:  gabriela.osiceanu@mmediu.ro si doamna Sorina Bara, e-mail: sorina.bara@mmediu.ro .