MMAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea derogării în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale pentru unele specii de pești

Data publicarii : 28 Aug 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea derogării în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale pentru unele specii de pești.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este d-l Pasmangiu Ștefan, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, tel.: 021.408.96.34, e-mail: stefan.pasmangiu@mmediu.ro