MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor

Data publicarii : 19 May 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută în anexa nr. 3 pct.24 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Persoana de contact este: doamna Claudia Bălan, adresa de mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro