MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului privind aprobarea conţinutului – cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române”

Data publicarii : 27 Aug 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului privind aprobarea conţinutului – cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române”.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexe-Protocol

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Claudiu NUȚĂ, adresă de e-mail: claudiu.nuta@rowater.ro .