MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei precum și a procedurii pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate

Data publicarii : 09 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei precum și a procedurii pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, Compartiment Situri Contaminate.

Persoanele de contact sunt: Daniela Marin, Gabriela Istrate și Octavian Colțoi, consilieri, e-mail: daniela.marin@mmediu.rogabriela.istrate@mmediu.rooctavian.coltoi@mmediu.ro .