MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare

Data publicarii : 29 May 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoane de contact: doamna Doina Cioacă, director, adresă de e-mail: doina.cioacă@mmediu.ro și doamna Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.

24 Iunie 2020

ANUNȚ
În data de 7 iulie a.c., începând cu ora 14, va avea loc la sediul MMAP o dezbatere publică cu privire la proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail liliana.virtopeanu@mmediu.ro.

În condițiile în care, ca urmare a  numărului  înscrierilor pentru participare cumulat cu situația generată de pandemia de COVID-19 se impune o altă formă de organizare a acestei dezbateri, persoanele înscrise pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt vor fi notificate cu privire la reorganizarea/reprogramarea dezbaterii