MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot…

Data publicarii : 30 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE și desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării – Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei.

Persoana de este: Victor Minchevici - consilier superior, telefon: 021/4089592, e-mail: victor.minchevici@mmediu.ro .